شورای پژوهشی 

جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده اعجاز قرآن به صورت هفتگی برگزار می‌شود. در ادامه به شرح جزئیات یکی از جلسات برگزار شده پرداخته شده است.
جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده اعجاز قرآن در تاریخ 17 مرداد ماه 1400 با شرکت 10 نفر از اعضای هیات‌علمی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه آیات 70 تا 78 سوره یوسف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
از جمله نکات مهمی که در این آیات مورد بحث و بررسی قرار گرفت، عبارتند از:
  • 1- شیوه تربیتی برخورد حضرت یوسف با برادرانش (یوسف/70-76)

  • 2- چرایی استفاده از کید برای نگاه داشتن بنیامین (كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ، 76)

  • 3- لزوم آشنایی با علم حقوق و قوانین هر منطقه (ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، 76)

  • 4- چرایی مطرح شدن اتهام دزدی به حضرت یوسف در گذشته (قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ، 77)

  • 5- تفاوت بیان قرآن و تورات در مورد مجازات سارق در آن زمان و مطابقت بیان قرآن با مجمع القوانین حمورابی که در آن به صراحت مجازات دزد و بدهکار به بردگی گرفتن بیان شده است. (قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُه، 75)

در قسمت دوم جلسه، در ادامه مباحث کتاب اطلس قرآن، مطالب مربوط به دو قوم صابئین (بقره/62؛ مائده/69؛ حج/17) و مجوس (حج/17) توسط دکتر مرادی ارائه شد. تنها نکته‌ای که در مورد این دو قوم از قرآن قابل استنباط است، نام آنهاست و هیچ‌گونه اشاره‌ای به اعتقادات، محل زندگی و ویژگی‌های آنها نشده است.
همچنین مباحث مربوط به قوم سبأ (سبأ/15-20) نیز بیان شد. با توجه به اشاره قرآن کریم به ویژگی‌هایی از قوم سبأ نظیر مشخصات باغ‌هایی که داشتند و سیل ویرانگری (سیل العرم) که در آنجا جاری شده، امکان بررسی باستان‌شناسی و تاریخی این قوم که ساکن یمن بودند، مطرح شد.