در آینه رسانه‌ها

گزارش خبرگزاری مهر از اولین همایش بین‌المللی مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و ششمین همایش ملی اعجاز قرآن (مرداد 1400)
گزارش خبرگزاری ایکنا از اولین نشست مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و علوم انسانی (آبان 1400)
گزارش خبرگزاری ادیان نیوز از اولین نشست مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن و علوم انسانی (آبان 1400)
خبر برگزاری نشست علمی قرآن و علوم شناختی توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (آبان 1400)
گزارش خبری رسا نیوز از برگزاری نشست علمی «قرآن و علوم شناختی» (آبان 1400)
گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن از سخنرانی دکتر محمد‌سادات منصوری پیرامون مطالعات «قرآن و علوم شناختی» (آبان 1399)
بازتاب خبری نشست میان‌رشته‌ای «قرآن و علوم شناختی» در خبرگزاری ادیان نیوز (آبان 1400)