کارگاه‌ها

روش تحقیق میا‌ن‌رشته‌ای قرآن و سلامت:
کارگاه روش تحقیق میان‌رشته‌ای قرآن و سلامت، مدرس کارگاه دکتر قاسم درزی بودند که در 24 آبان‌ماه 1400 برگزار شد.
پوستر وبینار روش تحقیق میان‌رشته‌ای قرآن و سلامت
Responsive Image
پنل نقد و بررسی قرآن کاوی رایانشی:

پنل نقد و بررسی قرآن کاوی رایانشی در اولین جشنواره به‌کامپ در خرداد 1398، توسط دکتر طالب‌پور، دکتر خدادوست، دکتر فقیهی، دکتر مینایی، دکتر روحانی، و دکتر درزی برگزار شد.

پنل نقد و بررسی قرآن کاوی رایانشی در اولین جشنواره به‌کامپ به ریاست دکتر علیرضا طالب‌پور (دکترای کامپیوتر، ریاست پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی) و با حضور اساتید با سابقه در حوزه قرآن کاوی رایانشی از جمله دکتر بهروز مینایی (دکترای کامپیوتر، دانشیار دانشگاه علم و صنعت)، دکتر بابک خدادوست (دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای)، دکتر محمدرضا فقیهی حبیب آبادی (دکترای آمار، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر فرزانه روحانی (دکترای علوم قرآن و حدیث، عضو هیات علمی پژوهشکده اعجاز قرآن) و دکتر قاسم درزی (دکترای علوم قرآن و حدیث، عضو هیات علمی پژوهشکده اعجاز قرآن) در تاریخ 27 خرداد ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی ابوریحان برگزار گردید. در این جلسه به معرفی رشته قرآن‌کاوی رایانشی و کاربردهای آن، بیان پیشینه و سابقه استفاده از ابزار رایانه در بهره‌گیری بیشتر از قرآن، ذکر چالش‌های پیش‌ روی این رشته، نقش آمار در قرآن کاوی رایانشی و بازخورد مخاطبان عام و خاص در مواجهه با این رشته پرداخته شد.

اولین هم‌اندیشی انسان‌شناسی و اسلام:

 اولین هم‌اندیشی انسان‌شناسی و اسلام در 11مهرماه 1397، توسط دکتر شهشهانی، دکتر جلیلی، دکتر امامی، دکتر مهروش، دکتر روحانی، دکتر درزی، دکتر فاضلی، دکتر پاکتچی، دکتر قربانی، و دکتر گرامی برگزار شد.

ریشه‌شناسی تبدیل‌های نواختی در صرف عربی و پی‌جویی زمینه‌های تحلیل رایانشی:

 ریشه‌شناسی تبدیل‌های نواختی در صرف عربی و پی‌جویی زمینه‌های تحلیل رایانشی توسط دکتر احمد پاکتچی خردادماه 1396 برگزار شد.

Responsive Image
آشنایی با ساختار‌گرایی و کارکرد آن در متون دینی:
کارگاه «آشنایی با ساختارگرایی و کارکرد آن در متون دینی»  توسط دکتر علی عباسی در اردیبهشت‌ماه 1396 برگزار شد.
کارگاه آشنایی با ساختار‌گرایی و کارکرد آن در متون دینی
روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، الزامات معرفت‌شناختی و روش‌شناختی​،
کارگاه روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، الزامات معرفت‌شناختی و روش‌شناختی​، در آذر‌ماه 1395​ توسط دکتر احمد پاکت‌چی، و دکتر قاسم درزی برگزار شد.
روش‌شناسی مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی