اعضای شورای پژوهشی

ردیف نام و نام‌خانوادگی
1 آقای دکتر علیرضا طالب‌پور
2 آقای دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی
3 آقای دکتر حجت رسولی
4 آقای دکتر سیدمحمد سادات‌منصوری
5 آقای دکتر حسین شجاعی
6 آقای دکتر محمدرضا فقیهی
7 آقای دکتر حمید لطیفی
8 آقای دکتر حسین مقیسه
9 خانم دکتر مهین‌ناز میردهقان
10 آقای دکتر غلامرضا حسن‌زاده
11 خانم صدیقه معینی
12 آقای دکتر مهرداد فرهودی
13 آقای دکتر غلام‌رضا براتی
14 خانم دکتر بهجت قاسمی
15 خانم دکتر فرزانه روحانی مشهدی
16 آقای دکتر بابک خدادوست
17 آقای دکتر اسفندیار مهرشاهی
18 آقای دکتر قاسم درزی
19 آقای دکتر محمدرضا مشکاةالذینی
20 آقای دکتر مصطفی برهانی
21 آقای دکتر محمد ذکایی
22 آقای دکتر محمدمهدی باباپور گل‌افشان
23 آقای دکتر مصطفی مرادی
24 آقای دکتر علی مقدسی
25 خانم دکتر فرزانه تاج‌آبادی
26 خانم دکتر بهاره مظاهری تهرانی
27 آقای دکتر محمدحسین شریف‌زادگان
28 آقای دکتر بهروز ابطحی
29 حجه‌الاسلام و المسلمین آقای رجالی
پیوندها:
همکاران
اعضای هیات‌علمی