اخبار پژوهشکده

ارائه دانشجوی پژوهشکده در همایش بین‌المللی فلسفه دین معاصر

دوازدهمین همایش مورخ 25 و 26 اردیبهشت ماه 1403 به همّت انجمن علمی فلسفه دین ایران در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

171 بازدید
انعکاس کرسی علمی- ترویجی "نسبت زبان قرآن و زبان علم" در خبرگزاری ایکنا

کرسی علمی ترویجی با عنوان : «نسبت زبان قرآن و زبان علم» توسط پژوهشکده مطالعات میان رشته ای قرآن در دانشگاه شهید بهشتی روز چهارشنبه مورخ  09-03-1403برگزار شد.

202 بازدید
تقدیر از پژوهشکده مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن

پژوهشکده مطالعات میان رشته‌ای قران به عنوان یکی از واحد های برتر در تعامل با روابط عمومی 

122 بازدید

اطلاعیه‌ها

کنگره، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی