صفحه اصلی
برگزاری سلسله نشست های میان رشته ای «قرآن و علوم انسانی»
  • 7877 مشاهدات

سلسله نشست های میان رشته ای «قرآن و علوم انسانی» به همت انجمن اعجاز قرآن و پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مرکز مطالعات میان رشته ای جهاد دانشگاهی، انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی و وبینار بهشتی برگزار می شود.

در این سلسله نشستها که به شکل آنلاین برگزار می شود صاحبنظران از ارتباط قرآن و علوم انسانی در حوزه های مختلف سخن خواهند گفت. دکتر احمد پاکتچی، دکتر رحیم نوبهار، دکتر احمد خاتمی، دکتر محمد علی انصاری، دکتر سید محمد سادات منصوری، دکتر قاسم درزی و دکتر محمد قندهاری در این سلسله نشستها به گفتگو خواهند نشست.

علاقه مندان می توانند از طریق آدرس زیر به صورت مجازی در این نشستها شرکت نمایند:

www.sbu.ac.ir/webinar

 

قرآن و علوم انسانی copy.jpg