ارتباط با ما


Responsive Image

   تلفن:             29905419-021

  تلفکس:         22431872

    ایمیل:           quran@sbu.ac.ir
                       ejazquran8@gmail.com

   آدرس:  بزرگراه چمران، اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی،
                ساختمان شهدا (روبروی ساختمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات)،
                طبقه اول، پژوهشکده مطالعات میان رشته ای قرآن

                       https://goo.gl/maps/g1nJg2aUqBQRyFVN7